Dalle du Trocadéro en sango

Dalle du Trocadéro en sango NDO SO A GA KANGA TI AZONA YA TI TERE, A KPE NDIA TI AZO PEPE. BUNGBINGO TERE TI TENE A NE NI AYEKE KWA SO A HON TANGA NI KWE. BWA JOSEPH WRESINSKI Read more