Oproep van 17 oktober 1987 in steen gegraveerd, ook in België
17oct2009-la-dalle-a-bruxelles_copie.jpg

Geplaatst op

16 december 2016

http://www.joseph-wresinski.org/nl/oproep-17-oktober-1987-gegraveerd-in-...

Parijs, 17 oktober 1987, verdedigers van de rechten van de mens en de burgerlijke vrijheden zijn toen uit alle landen samengekomen.
Zij hebben hulde gebracht aan de slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld.
Zij hebben hun overtuiging uitgesproken dat armoede geen noodlot is.
Zij hebben zich solidair verklaard met allen, die waar ook ter wereld, een gevecht leveren om extreme armoede te beëindigen.

“Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven worden de rechten van de mens geschonden. Wij zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen.”
Joseph Wresinski

Deze oproep staat op ruim vijftig plaatsen in de wereld in steen gegraveerd.
In België: Brussel, Gent, Namen, La Louvière, Leuven en Vilvoorde.