http://overcomingpoverty.org/rubrique/languages?language=mg en Antso avo ho amin'ny asa http://overcomingpoverty.org/node/6115 <div class="image-attach-teaser image-attached" style="width: 150px;"><a href="http://overcomingpoverty.org/node/6115"><img src="http://overcomingpoverty.org/sites/default/files/images/fotoapelmalgache1.thumbnail.jpg" alt="fotoapelmalgache1.jpg" title="fotoapelmalgache1.jpg" class="image image-thumbnail " width="150" height="100" /></a></div> <blockquote><h2><strong>Miasa ny rehetra ho amin&#39;ny fahamendrehana</strong></h2> <h3><strong>Ny Fikambanana Iraisam-pirenena ATD Quart Monde sy ny Komity Iraisam-pirenena ho an&rsquo;ny 17 oktobra dia manasa anao hanoina an&rsquo;izao Antso ho an&rsquo;ny Asa izao.</strong></h3> </blockquote> <p><a href="http://overcomingpoverty.org/node/6115" target="_blank">read more</a></p> STEP Up and Sign! Tue, 14 Mar 2017 16:54:49 +0000 Anne-Sylvie (France) 6115 at http://overcomingpoverty.org Tsy misy olona atao ankilabao : miara-mandinika, miara-manapaka, miara-miasa hanohitra ny fahantrana lalina. http://overcomingpoverty.org/node/6044 <p align="justify">Tena manan-danja tokoa io lohahevitra io satria mampitodika ny olona rehetra amin&rsquo;ny ady amin&rsquo;ny fahantrana. Ny olona tsirairay dia manan-jo hiaina an-kalalahana&nbsp;; betsaka anefa ny olona no mbola voagejan&rsquo;ny fahantrana lalina. Fomba ahoana no ataontsika mba hampanajana izany zo aman-kasina maha-olona izany eo amin&nbsp;&lsquo;ny fiaraha-monina&nbsp;misy antsika?</p><p><a href="http://overcomingpoverty.org/node/6044" target="_blank">read more</a></p> Testimonies Wed, 22 Feb 2017 13:47:57 +0000 Anne-Sylvie (France) 6044 at http://overcomingpoverty.org