הוועדה הבינלאומית ל-17 באוקטובר הודעה לרגל היום העולמי לציון המאבק בעוני והיום הבינלאומי של האומות המאוחדות למיגור העוני, 17 באוקטובר 2016

הדבר הגרוע ביותר בחיים בעוני קיצוני הוא הבוז. מתייחסים אליך כמו שאתה לא שווה כלום. מסתכלים עליך מתוך תיעוב ופחד ואפילו מתייחסים אליך כאל אויב. אנחנו וילדינו חווים את זה כל יום, וזה פוגע בנו, משפיל אותנו וגורם לנו לחיות בפחד ובושה. " אלו הדברים המרגשים של פעילה המתארת את ההשפלה וההדרה שחוותה היא ואנשים רבים אחרים שחיים בעוני. דבריה מזכירים לנו... Read more

2016 - Mensaje de la Delegada General del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo

Surgirá una nueva humanidad sin miseria. “Los más pobres nos lo han señalado miles de veces: lo peor para el ser humano no es tener hambre o no saber leer, ni siquiera es la falta de trabajo. La peor de las desgracias es ser conscientes de que no son tenidos en cuenta por nadie hasta el punto que incluso sus sufrimientos son ignorados. Lo... Read more

2016 - Message from the Director General, International Movement ATD Fourth World

A New Humanity Without Poverty Will See the Light of Day The very poor tell us over and over again that a human being's greatest misfortune is not to be hungry or unable to read, or even to be without work. The greatest misfortune of all is to know that you count for nothing, to the point where even your suffering is ignored. The worst blow... Read more

2016 - Message de la Déléguée générale du Mouvement international ATD Quart Monde

Une nouvelle humanité sans misère verra le jour « Le plus pauvre nous le dit souvent : ce n’est pas d’avoir faim ou de ne pas savoir lire, ce n’est même pas d’être sans travail qui est le pire malheur de l’homme. Le pire des malheurs, c’est de se savoir compté pour nul au point ou même vos... Read more

2016-Mensaje del Comité Internacional 17 de Octubre

COMITÉ INTERNACIONAL 17 DE OCTUBRE Mensaje por el Día Mundial para la Erradicación de la Extrema Pobreza – Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 2016 "Lo peor, cuando se vive en la extrema pobreza, es el desprecio, se nos trata como si no valiéramos nada, se nos mira con miedo y asco y se nos trata como enemigos.... Read more